en
Studije u Nemačkoj - Sve sto treba da znate o studiranju u Nemackoj!
11 Februar 2021
EDUFAIR VIRTUAL - 11.Mart

Prisustvujte virtualnom sajmu obrazovanja i razgovarajte sa predstavnicima DAAD,  Hochschule Augsburg i University of Jena, kako biste saznali sve što je potrebno o studiranju u Nemačkoj: 

- najbolji univerziteti u Nemačkoj

- dostupne stipendije

- proces aplikacije

Rezervišite svoje mesto online i dobićete besplatan pristup virtualno EDUfair sajmu >>

REGISTRUJ SE SADA

Srpski studenti sve više pokazuju interesovanje za studiranje u inostranstvu, a kako je Nemačka jedna od najpopularnijih destinacija za studije, odlučili smo da vam malo približimo sam proces upisa na nemačke univerzitete.


ZAŠTO STUDIJE U NEMAČKOJ

Ono što je najčešći razlog kod naših studenata za nastavak obrazovanja u Nemačkoj jeste pre svega vrhunski kvalitet obrazovanja, kao i činjenica da je studiranje u Nemačkoj besplatno u svim pokrajinama osim pokrajine Baden-Virtemberg, čija školarina iznosi 1.500 evra po semestru.

Iako se školarina u ostalim delovima Nemačke ne plaća, studiranje u Nemačkoj nije u potpunosti besplatno, jer studenti imaju obavezu da plate semestarske participacije, koje se razlikuju u zavisnosti od samog univerziteta i pokrajine u kojoj se nalazi, a iznose oko 200-300 evra po semestru. Semestarska participacija podrazumeva administrativnu taksu, taksu za studentski centar, studentski parlament i najčešće semestralnu kartu za gradski prevoz.

Ono što je bitno znati jeste da se besplatno studiranje odnosi samo na državne fakultete i ukoliko budete primljeni na isti, studiraćete po istim uslovima kao i nemački državljani.

Kada pričamo o kvalitetu obrazovanja, bitno je napomenuti da Nemci drže dosta do obrazovnog sistema i prilično su ažurni što se tiče gradiva. Studiranjem u Nemačkoj ćete se baviti najaktuelnijim temama, imaćete pristup istraživačkim radovima u koje možete i sami da se uključite. Nastava je pretežno funkcionalna, a ne repetativna. Samim tim steče se utisak da su studije u Nemačkoj zapravo lakše. Uz to, dosta nemačkih univerziteta se svrstava u najbolje evropske i svetske univerzitete i studirati na njima je velika čast. Takođe, samim tim što su studije aktuelne, postoji i veliki broj smerova koji nisu dostupni u našoj zemlji.


KAKO SE PRIJAVITI ZA STUDIJE NA UNIVERZITETE U NEMAČKOJ

Postoje različiti načini na koje možete da se prijavite za studije na nekom od nemačkih univerziteta. Najbolja opcija zavisi od programa koji želite da studirate i zemlje porekla. Zahtevi i rokovi se razlikuju od univerziteta do univerziteta, a takođe i od programa do programa. U nastavku ćete pronaći odgovore na najvažnija pitanja.


GDE SE PRIJAVITI?

Ovo zavisi od dve stvari: gde ste polagali maturu i na koji program želite da aplicirate. Postoje tri različite institucije koje su odgovorne za prijave: Fondacija za prijem na visoko obrazovanje (Stiftung fur Hochschulzulassung), Univerzitetska služba za prijavljivanje međunarodnih studenata (Arbeits- und Servicestelle fur Internationale Studienbeverbungen, uni-assist) i sam univerzitet. Gde treba da predate svoju prijavu zavisi od ograničenja prijema vašeg programa. Zbog toga bi prvo trebalo da saznate da li taj program ima ograničenja.

Uni-assist

Univerzitetska služba za prijavljivanje međunarodnih studenata (Arbeits- und Servicestelle fur Internationale Studienbeverbungen) je centar koji vrši pregled i procenu međunarodnih sertifikata i kvalifikacija. Ova služba potvrđuje univerzitetima da li su vaše kvalifikacije dovoljne da započnete studije u Nemačkoj. Uni-assist je neprofitno udruženje koje se ne finansira iz budžeta države, pa se stoga naplaćuje naknada za procenu vaših dokumenata. Možete se prijaviti za procenu kako biste se istovremeno prijavili na nekoliko univerziteta. Procena može trajati četiri do šest nedelja, pa se preporučuje da se prijavite što ranije. Odluku o tome da li ste primljeni uvek donosi sama visokoškolska ustanova.


Foundation for admission to higher education (Stiftung für Hochschulzulassung)

Fondacija za prijem u visoko obrazovanje (Stiftung fur Hochschulzulassung) dodeljuje studijska mesta smerovima koji imaju lokalno ili centralno ograničenu politiku prijema (NC). Poseban postupak odabira koristi se za dodelu mesta za studiranje studentima prvog semestra na državnim univerzitetima.

Ako morate da podnesete prijavu ovoj instituciji, registrujte se kod njih na web stranici, sa koje takođe možete podneti prijave, nadgledati njihov status i prilagoditi prioritete željenih programa studija.

ŠTA SU OGRANIČENJA ZA PRIJEM?

Čak i ako ispunjavate opšte uslove za akademske studije u Nemačkoj, često nije lako upisati odabrani program. Razlog je što u Nemačkoj ima mnogo više kandidata nego mesta za mnoge programe. Ograničenja prijema određuju kome je dozvoljeno da studira na određenom programu. Može se regulisati lokalno, što znači da se odnosi samo na pojedinačne univerzitete, a može se utvrditi za celu Nemačku, tj. na nacionalnom nivou.


KOJI SU PROGRAMI LOKALNO OGRANIČENI, A KOJI NACIONALNO?

Medicina, farmacija, veterina, stomatologija i upravljanje geoinformacijama veoma su popularni programi studija i zato postoje ograničenja za prijem na svim univerzitetima u Nemačkoj. To je tzv. numerus clausus (NC). Studijska mesta dodeljuje Stiftung fur Hochschulzulassung i tamo treba da se prijavite za prijem na ove programe.

Neki studijski programi imaju ograničenja prijema samo na određenim univerzitetima. Oni takođe imaju NC, ali ovo utvrđuje sam univerzitet. Kandidati ponekad moraju da polažu testove ili da prisustvuju intervjuima. Ovi kriterijumi se razlikuju među visokoškolskim ustanovama i među studijskim programima. Hochschulkompass će vas obavestiti da li je izabrani program ograničen.

Numerus clausus

Ako program ima numerus clausus (NC), to znači da postoji samo ograničen broj mesta. Kandidati moraju da imaju određenu prosečnu ocenu da bi bili primljeni na ovaj program. Zato nije moguće reći koliki će biti NC za određeni semestar, jer se to ažurira svakog semestra u skladu sa ponudom i potražnjom za mestima. Ali brojevi iz prethodnih semestara su dobra polazna osnova.


EU DRŽAVLJANI

Ako vaš program ima nacionalno ograničenje, morate da se prijavite na Stiftung fur Hochschulzulassung. U suprotnom, prijavljujete se putem uni-assist ili direktno na univerzitetu - u zavisnosti od toga da li je vaš izabrani univerzitet član uni-assist ili ne. Spisak se može naći na web stranici uni-assist.

 

NON-EU

Ukoliko nemate državljanstvo neke od EU zemalja, vaša prijava će biti putem uni-assist ili, ako univerzitet nije član, direktno na univerzitetu - čak i ako vaš program ima NC.


POTREBNA DOKUMENTA

Obrasci i informativni materijali, koji će se razlikovati u zavisnosti od procedure prijavljivanja za univerzitet, dostupni su na portalu za uni-assist prijave ili na Stiftung fur Hochschulzulassung. Obično će vam biti potrebno sledeće:

· Overena kopija diplome o završenom srednjoškolskom obrazovanju (Hochschulreife)

· Pregled vaših predmeta i ocena, tj. Svedočanstva prethodnih godina (overen, uključujući službeni prevod)

· Overene kopije vaših prethodnih potvrda o visokom obrazovanju, ako postoje

· Fotografija veličine kao za pasoš

· Fotokopija prve strane pasoša 

· Overene kopije jezičkih sertifikata

· CV odnosno Lebenslauf

· Motivaciono pismo

· Ispunjen zahtev za imatrikulaciju odnosno upis, tzv. Immatrikulationsantrag

· Potvrda o odobrenju studiranja ako je već imate, u suprotnom uni-assist proverava na osnovu dostavljene dokumentacije

Kao dokaz se prihvataju samo zvanično overene kopije i prevodi. Možete ih, na primer, overiti u nemačkoj ambasadi u vašoj zemlji. Neke visokoškolske ustanove takođe prihvataju dokumente na engleskom i francuskom jeziku.

Bitno je napomenuti da je za dosta univerziteta dovoljno dostaviti potvrdu da ste prijavljeni za TestDaf ili DSH i možete se upisati ako su svi drugi uslovi ispunjeni. U tom slučaju imate rok od jednog semestra da dostavite dokaz o položenom ispitu. 

Ako vam odobre mesto na univerzitetu, dobićete ponudu za koju imate uglavnom rok od 2-3 nedelje da prihvatite i izvršite upis. To znači da treba da potpišete određene formulare koji će vam biti dostavljeni zajedno sa odlukom da ste primljeni i pošaljete ih poštom. Pored ovoga dobićete i rok za uplatu semestarske participacije. Ako ne dostavite potrebna dokumenta na vreme, gubite mesto koje će u drugom krugu biti ponuđeno drugim kandidatima. Preporučuje se da konkurišete za isti ili sličan program na više univerziteta i pretežno u Istočnoj Nemačkoj, jer je verovatnoća veća da ćete dobiti mesto. 


Četiri saveta za apliciranje na programe numerus clausus (NC)

1. Aplicirajte na više programa: ako pošaljete nekoliko aplikacija, veće su šanse za uspeh.

2. Izaberite manje poznata mesta: mnogi studenti žele da odu u klasične univerzitetske gradove, zato potražite manje poznate univerzitetske gradove, kako biste imali veće šanse za upis.

3. Okušajte sreću: neka mesta se dodeljuju po principu lutrije, jer neki kandidati odbiju mesto koje im je ponuđeno. 

4. Počnite u letnjem semestru: oko jedne četvrtine svih bachelor programa može se započeti i u letnjem semestru. Trenutno ima manje prijava nego u zimskom semestru, pa ako probate oba datuma, imaćete bolje šanse.

TROŠKOVI PRIJAVE

Ako se prijavite putem uni-assist-a, procena vaših sertifikata i preliminarni pregled vaših dokumenata košta 75 evra za prvu visokoškolsku ustanovu. Svaka dodatna prijava košta 15 evra po univerzitetu. Prijava na Stiftung fur Hochschulzulassung je besplatna.


ROKOVI

Rok za prijavu je obično nekoliko meseci pre početka semestra. Univerzitet će prihvatiti vašu prijavu samo ako je u potpunosti popunjena i predata do predviđenog roka. Što ranije kontaktirate kancelariju za upis stranih studenata, to bolje, jer ćete tada imati dovoljno vremena da nabavite dokumenta koja nedostaju. Ovo su rokovi:

Za programe koji počinju u zimskom semestru (obično u oktobru):

· Rok za prijavu: obično od kraja maja do 15. jula

· Pismo o prihvatanju biće poslato u avgustu / septembru.

· Obaveštenje o odbijanju biće poslato u septembru i oktobru.

 Za Programe koji počinju u letnjem semestru (mart / april):

· Rok za prijavu: početak decembra do 15. januara

· Pismo o prihvatanju biće poslato u februaru / martu.

· Obaveštenje o odbijanju biće poslato u martu / aprilu.

Neki univerziteti imaju različite rokove. Ponekad postoji samo prijem za zimski semestar, a neki rokovi se završavaju ranije nego što je ovde prikazano. Tačan rok za prijavu i početak semestra možete saznati na odabranom univerzitetu!

JEZIK

NEMAČKI JE PREDUSLOV - ALI NE UVEK

Kao što smo već pomenuli gore u tekstu, ukoliko planirate studije u Nemačkoj, studiraćete pod istim uslovima kao i nemački studenti, što podrazumeva i praćenje nastave na nemačkom jeziku. Na nekim fakultetima postoji opcija studiranja na engleskom jeziku, ali to zavisi od programa i od obrazovne institucije.

Nastava se izvodi na nemačkom jeziku na većini programa u Nemačkoj. Zbog toga se od internacionalnih studenata obično zahteva da dokažu znanje nemačkog jezika pre nego što budu primljeni na program.

Međutim, nemački jezik nije preduslov ako se upisujete na međunarodni studijski program koji se izvodi na egleskom jeziku. Najbolje je da se direktno obratite univerzitetu čiji program žeite da pohađate i saznate više o jezičkim preduslovima za buduće studente.

 

NEMAČKI TESTOVI

Nivo znanja nemačkog jezika možete dokazati pomoću dva različita testa. Jedan se zove DSH (prijemni ispit za upis na univerzitet za nemački jezik za internacionalne studente), a drugi je TestDaF (test nemačkog kao stranog jezika).

TESTDAF

TestDaF možete polagati u svojoj zemlji pre nego što dođete u Nemačku. TestDaF se nudi u preko 90 zemalja sveta i radi se šest puta godišnje. U Beogradu se test može polagati u Ispitnom centru TestDaF. Nivo znanja na ovom testu koji je neophodan za studiranje u Nemačkoj je TDN4.


DSH (DEUTSCHE SPRACHPRUFUNG FUR DEN HOCHSCHULZUGANG)

DSH se može polagati samo u Nemačkoj. Mnogi univerziteti nude DSH ispit, a informacije o mestima i vremenima održavanja mogu se dobiti u službi za strane studente određenih univerziteta. Nivo znanja na ovom testu koji je neophodan za studiranje u Nemačkoj je DSH-2

Ako postignete niže ocene na delovima testa, i dalje možete biti primljeni, u zavisnosti od zahteva određenog univerziteta. Naknade za polaganje naplaćuju se i za DSH i za TestDaF, a iznos zavisi od države u kojoj živite i institucije koja sprovodi test.

Takođe, na većini visokoobrazovnih institucija se kao dokaz poznavanja nemačkog jezika priznaju i sertifikat C2 Geteovog instituta, Telc Deutsch C1 Hochschule, kao i diploma Deutsches Sprachdiplom, nivo II, koju izdaje Konferencija nemačkog ministarstva kulture i obrazovanja.


MOGUĆNOSTI ZA UČENJE NEMAČKOG

Ako vaš nemački još uvek nije na nivou koji je potreban, možete pohađati kurs jezika u Nemačkoj. Mnogi univerziteti nude kurseve jezika tokom pauze između semestra. Oni se odvijaju u letnjim mesecima (obično između juna i septembra), a povremeno se kursevi nude i u zimskim mesecima. 

Pored kurseva jezika na univerzitetima, u Nemačkoj postoje i brojne privatne škole jezika koje nude kurseve nemačkog. Dobro mesto za učenje nemačkog je Goethe Institut, kulturna organizacija koja predstavlja Saveznu Republiku Nemačku širom sveta. Goethe Institut nudi kurseve nemačkog u brojnim zemljama širom sveta, kao i 13 lokacija u Nemačkoj. 

Ne bi trebalo da učite nemački samo da biste upisali fakultet. Imajte na umu da je poznavanje nemačkog jezika važan faktor za osećaj veće udobnosti u Nemačkoj, bolje snalaženje i brže sticanje nemačkih prijatelja.


KRENITE NA VREME

Ako se odlučite za studiranje u inostranstvu, bilo da je to Nemačka ili bilo koja druga zemlja, potrebno je da krenete sa pripremama što ranije, kako biste stigli da položite sve testove i prikupite dokumentaciju na vreme. 


Za više informacija o stipendijama i procedurama prijave kontaktirajte kancelariju Integral Edu putem imejla info@integraledu.rs ili nas pozovite na 060 062 28 91. 

EDUFAIR VIRTUAL - 11.Mart

Prisustvujte virtualnom sajmu obrazovanja i razgovarajte sa predstavnicima DAAD i  Hochschule Augsburg, kako biste saznali sve što je potrebno o studiranju u Nemačkoj: 

- najbolji univerziteti u Nemačkoj

- dostupne stipendije

- proces aplikacije

Rezervišite svoje mesto online i dobićete besplatan pristup virtualno EDUfair sajmu >>
Deliti
Ovaj sajt koristi „cookies“ . Koristeći ga, slažete se sa politikom privatnosti i pravilima kolačića . Saznajte više o Kolačići          Podešavanja      Prihvatiti     
Podešavanja klačića
Mi koristimo "kolačiće" da bismo Vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo na našem sajtu. Odavde možete uključiti ili isključiti kolačiće koje stranica koristi
NeophodnoOni beleže podatke koji su potrebni za osnovne funkcije sajta, kao što je pretplata na saglasnost Politike kolačića.
StatističkiOni prikupljaju statističke podatke o posetiocima, na primer, koje Google Analitics koristi za optimizaciju razmene podataka, prepoznavanje posetilaca i još mnogo toga.
OglašasanjeKoristi se za pokretanje oglasnih kampanja na Google mreži, Facebooku, itd., Koje se koriste za praćenje poseta iz oglasnih kampanja.
Onemogući klačiće