Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet u Beogradu predstavlja najznačajniju akademsku instituciju arhitektonske i urbanističke struke u našoj zemlji, kao i jednu od najstarijih i najpoštovanijih arhitektonskih škola u jugoistočnoj Evropi.

 

Bulevar kralja Aleksandra 73/II

11120 Beograd, Srbija

http://www.arh.bg.ac.rs

Ovde se registrovati
1.       Osnovne akademske studije Arhitektura
 
Osnovne akademske studije arhitekture imaju za cilj da studentima pruže osnovna teorijska i praktična znanja iz oblasti arhitekture, urbanizam, arhitektonskih tehnologija i arhitektonskog inženjerstva i osposobe studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u ovim oblastima.
Svrha sticanja kompetencija za razumevanja širine i složenosti ovih stručnih oblasti je da se studenti pripreme za dalje usavršavanje i da im se pruži podrška u identifikaciji ličnih profesionalnih afiniteta i prepoznavnju uže stručnog profesionalnog interesovanja.
Istovremeno, osnovne akademske studije arhitekture imaju cilj da studentima pruže dovoljna aplikativna znanja i veštine potrebne za konkurisanje na tržištu rada i profesionalno bavljenje u svojstvu saradnika na različitim poslovima u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i izvođenja arhitektonskih objekata.
2.       Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture
 
Cilj studijskog programa jeste osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture, urbanizma, arhitektonskih tehnologija i arhitektonskog konstrukterstva.
Profesionalno se osposobljavaju arhitekte opšteg profila, koje imaju sposobnosti integralnog problemskog pristupa, profesionalnog uključivanja i delovanja u širokom spektru poslova arhitektonske i urbanističke prakse.
Sticanje profesionalne kvalifikacije, ulazna je osnova za sticanje ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci, za poslove u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, urbanističkog planiranja i realizacije arhitektonskih objekata.
Stiču se kvalifikacije za poslove iz područja arhitekture i urbanizma u delatnostima, edukacije, kulture, svih nivoa uprave, zaštite čovekove okoline i drugim delatonostima. Takođe, stiče se pravo na nastavak obrazovanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama iz oblasti arhitekture ili srodnih naučnih i umetničkih oblasti.
3.       Master akademske studije Arhitektura
Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su: Arhitektura, Urbanizam, Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada i Arhitektonsko konstrukterstvo. Cilj programa jeste osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture, urbanizma, arhitktonskih tehnologija i arhitektonskog konstrukterstva.
Profesionalno se osposobljavaju arhitekte usmerenog profila, koji imaju sposobnosti integralnog problemskog pristupa širokom spektru poslova aktuelne arhitektonske i urbanističke prakse i posebno produbljenog delovanja u pojedinim oblastima u skladu sa specifičnostima usmerenja.
Sticanje profesionalne kvalifikacije, ulazna je osnova za sticanje ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci, za poslove u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, urbanističkog i prostornog planiranja,realizacije arhitektonskih objekata i arhitektonskog konstrukterstva, u zavisnosti od usmerenja.
Stiču se kvalifikacije za poslove iz područja arhitekture i urbanizma u delatnostima, edukacije, kulture, svih nivoa uprave, zaštite čovekove okoline i drugim delatonostima. Takođe, stiče se pravo na nastavak obrazovanja na specijalističkim i doktorskim studijama iz oblasti arhitekture ili srodnih naučnih i umetničkih oblasti.
4.       Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 
 
Studenati se osposobljavaju za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture i dizajna.
Stiču se profesionalne kvalifikacije za poslove u oblasti arhitektonskog projektovanja unutrašnjih prostora i dizajna u arhitektonskom kontekstu kao i realizacije objekata unutrašnje arhitekture, enterijera i realizacije objekata dizajna.
Stiče se pravo na nastavak obrazovanja na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama iz oblasti arhitekture ili srodnih naučnih i umetničkih oblasti.
Master inženjer unutrašnje arhitekture, kvalifikacija je koja omogućava zapošljavanje u oblastima arhitekture unutrašnjih prostora, dizajna i drugim srodnim oblastima, na nivoima poslova koji su u skladu sa stečenim znanjima i veštinama.
Kvalifikacija omogućava rad u oblastima uređenim posebnom regulativom.
5.       Master akademske studije Integralni urbanizam
 
Značaj i relevantnost urbanizma kao discipline u svetu raste, a integralni pristup postaje okosnica načina razmišljanja i delovanja u prostoru. Pred budućim studentima je izazov savladavanja problema i odgovora na prostorna, tehnička, socijalna i druga pitanja značajna za urbano i prostorno planiranje i urbani dizajn. Stoga studijski program Integralni urbanizam ima za cilj da buduće urbaniste i urbane dizajnere obuči veštinama za kreiranje novih rešenja za efektivnu, efikasnu i estetski zadovoljavajuću organizaciju i eksploataciju urbane sredine u dinamičnom socio-ekonomskom i kulturnom okruženju sa velikim posledicama po proces urbanizacije.
U ovim okolnostima ciljevi studijskog programa Integralni urbanizam su da:
 • pruži obrazovanje i kvalifikacije za nov profesionalni profil,
 • uspostavi suštinsku i formalnu vezu sa evropskim principima i načinima obrazovanja za profesiju urbanista, uvodeći savremene teoretske i praktične pristupe i metode rada, kao i aktuelne teme/oblasti koje su već predmet studiranja u visokoobrazovnim institucijama u Evropi i svetu,
 • objedini i integriše uže stručne i naučne oblasti nepohodne za formiranje kvalifikovanog kadra za poslove u domenu urbanizma i prostornog planiranja i
 • pruži odgovarajuću osnovu za dalje profesionalno i/ili naučno usavršavanje.
 
6.       Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura 
 
Studijski program iz oblasti održive, odnosno, energetski efikasne i zelene arhitekture se ostvaruje u okviru obrazovno-naučnog, odnosno obrazovno–umetničkog polja iz domena tehničko-tehnoloških nauka.
Osnovni ciljevi SAS – Energetski efikasna i zelena arhitektura su:
 • produbljivanje znanja neophodnih za projektovanje, građenje i procenu energetski efikasnih i zelenih zgrada;
 • sticanje profesionalne kvalifikacije (ulaznog osnova za licencu) za poslove u domenu izrade elaborata energetske efikasnosti i energetske sertifikacije zgrada;
 • sticanje profesionalne kvalifikacije kao ulaznog osnova za polaganje ispita i dobijanje zvanja LEED-G(reen) A(ssociate).
7.       Specijalističke akademske studije – Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu
 
Studijski program ‘Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu’ predstavlja specijalističke studije arhitekture akademskog karaktera koje obezbeđuju naučnu i profesionalnu specijalizaciju na polju urbane obnove. Program je koncipiran tako da obuhvata nastavu iz polja tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka i umetnosti, čime se vrši profesionalno i naučno usavršavanje polaznika adekvatno nivou studija.
 
Koncepcija studijskog programa Specijalističkih akademskih studija arhitekture zasnovana je sa ciljem da:
 • produbi usavrši profesionalna znanja i veština iz oblasti urbane obnove tradicionalnih gradova;
 • produbi znanja iz oblasti urbanističkog dizajna, projektovanja, urbanističkog planiranja i urbanističkog menadžmenta;
 • usavrši profesione veština kojima se podstiče profesionalni rad koji prati savremene trendove, posebno princip održivog razvoja praćen ekonomskim i sociološkim parametrima;
 • nadogradi znanja koja omogućavaju sagledavanje realne urbane situacije, kao i profesionalno/stručno planersko delovanje ka gradu budućnosti.
8.       Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam
 
Studijski program Doktorskih studija Arhitektura i urbanizam ima cilj da kandidate osposobi za samostalni istraživački rad na visokom akademskom nivou.
 
Ciljevi studijskog programa doktorskih studija su usklađeni sa savremenim pravcima razvoja odgovarajućih naučnih disciplina u okviru arhitektonske i urbanističke profesije, gde se pre svega ubraja:
 • razvoj nauke i postizanje naučnih i umetničkih sposobnosti i akademskih veština iz oblasti arhitekture i urbanizma;
 • razumevanje, prepoznavanje, interpretiranje i kritikovanje naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u okviru oblasti arhitekture i urbanizma;
 • razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj karijere arhitekata i urbanista;
 • usaglašavanje sa savremenim pravcima razvoja arhitekture i urbanizma u svetu.
Studijski program Doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, pored ostalog: razvoj nauke i kritičkog mišljenja; obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja iz oblasti Arhitektura i urbanizam; obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i umetnički relevantna istraživanja iz oblasti Arhitektura i urbanizam; obrazovanje kadrova osposobljenih za razvoj novih tehnologija i postupaka u oblasti Arhitektura i urbanizam koje doprinose opštem razvoju društva; obrazovanje kadrova osposobljenih da kritički procenjuju istraživanja drugih.
Ovaj sajt koristi „cookies“ . Koristeći ga, slažete se sa politikom privatnosti i pravilima kolačića . Saznajte više o Kolačići          Podešavanja      Prihvatiti     
Podešavanja klačića
Mi koristimo "kolačiće" da bismo Vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo na našem sajtu. Odavde možete uključiti ili isključiti kolačiće koje stranica koristi
NeophodnoOni beleže podatke koji su potrebni za osnovne funkcije sajta, kao što je pretplata na saglasnost Politike kolačića.
StatističkiOni prikupljaju statističke podatke o posetiocima, na primer, koje Google Analitics koristi za optimizaciju razmene podataka, prepoznavanje posetilaca i još mnogo toga.
OglašasanjeKoristi se za pokretanje oglasnih kampanja na Google mreži, Facebooku, itd., Koje se koriste za praćenje poseta iz oglasnih kampanja.
Onemogući klačiće